Chromakowo online
Menu
Wyszukiwarka

 

Sonda

Jak trafiłeś na tę stronę?

Dzięki wyszukiwarce
Link na stronie
Info od znajomych
Z innego źródła
    

 

 
 
Historia Chromakowa

Chromakowo - wieś w powiecie Żuromin gm. Lutocin. Wzmianki z XVI i XVII w. wskazują Michała Kuczborskiego łowczego zawskrzyńskiego, jako dziedzicznego właściciela dóbr Chromakowo. W 1827 roku Chromakowo liczyło 26 domów i 194 mieszkańców. W roku 1863 znajdowało się tu 28 budynków i 326 mieszkańców. Majątek chromakowski składał się wówczas z folwarku i dwu przyległych doń kolonii; Jakubowa i Paulinowa. W Jakubowie znajdowały się dworskie zabudowania gospodarcze, natomiast w Paulinowie kuźnia i tartak. Ogólna powierzchnia majątku wynosiła 1188 morgów, z czego grunta orne i ogrody zajmowały 686 morgów, łąki i pastwiska 158 morgów, lasy 300, zaś nieużytki i place 43 morgi. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1888 r.), Chromakowo zostało nabyte w 1861 roku za 45, 900 rs, prawdopodobnie przez rodzinę Mieczkowskich. Administracyjnie Chromakowo należało do powiatu mławskiego, gminy Rozwozin, kościół parafialny mieścił się w Lutocinie - odległym o 8 kilometrów. Usytuowanie Chromakowa (65 km od Płocka, 12 km od Bieżunia i blisko 40 od Mławy). Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Chromakowa była bitwa, która rozegrała się w czasie powstania styczniowego na przedpolach tej miejscowości. W czasie II wojny światowej pod administracją niemiecką.


Zbigniew Oryl
Marek Oryl
© by Łukasz Cymerman